Merikoskikerho ry

Pohjoista taidetta ja kulttuuria jo vuodesta 1945

Ajankohtaista

Merikoskikerhon syyskokous järjestetään keskiviikkona
7.12.2022 ravintola Jumprussa (Kauppurienkatu 6) klo 17.00

Kokouksen esityslista:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja
jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

8. käsitellään muut esille tulevat asiat

Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskäsittelyyn.

Veikko Törmäsen suunnittelema kerhon logo.

Veikko Törmäsen suunnittelema kerhon logo.